GDPR

78 / 100

GDPR DatainspektionenGDPR och Datainspektionen

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som bilder och fakturaadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta bilder på dig och ta betalt.
Jag har fått dina uppgifter från dig eller din chef eller möjligen brudparet om du varit gäst på ett bröllop. Jag tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en intresseavvägning då mitt yrke är sådant att för att fota så måste jag kunna lagra bilderna. Dina uppgifter kommer att sparas så länge mina backupper håller av den enkla anledningen att du ska kunna komma tillbaka till mig om dina bilder försvunnit. Jag hålls dock inte ansvarig för att behålla backupper utöver avtalad tid.
De personuppgifter jag behandlar om dig delas med leverantörer som hanterar att skicka bilder till dig eller som gör printar eller fotoböcker. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på

hej@jennyblad.se eller +46730328583‬

Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

GDPR och Datainspektionen

Länk till Datainspektionens hemsida

Fotograf Jenny Blad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *